Garanti şartları

1. Garanti süresi, Ürün ün ilk kullanıcı - Müşterisi tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 2(iki) yıl (yirmidört ay)dır.

2. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

3. Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

4. Bu garanti aşağıda sayılan durumlarda geçersiz olur.

√ Arızanın doğrudan malzeme hatası, kalitesiz tasarım yada işçilik nedeni ile meydana gelmemesi durumunda.

√ Ürünün seri numarası tahrip edilmesi;

Kargo Gönderimi yaparkan Anlaşmalı kod ile gönderim yapabilirsiniz.
YURTİÇİ KARGO : 386705915